Prekestolkleder til Våler nye kirke

Etter at utstillingen i Uvdal var vel på plass, var det å konsentrere seg om bestillingen på  prekestolkleder i grønt, hvit og rødt til den nye kirken i Våler, til erstatning for de som gikk tapt da den gamle kirken brant i  pinsen 2009. Jeg laget alle tekstilene til den gamle kirken. Heldigvis ble alle de fire messehaglene reddet. Men de fire antependiene gikk tapt, likeså tre av prekstolkledene. Bare det fiolette ble berget, da det hang framme i kirken på grunn av en begravelse.

Så da jeg ble bedt om å lage nye kleder, hadde jeg det fiolette å se etter for å kunne rekonstruere serien. Jeg så fort at designet på serien egnet seg svært godt til det nye bygget. Men jeg valgte en liten endring på kristogrammet for å markere at det var nye kleder.

De tre kledene ble levert 28.juni.

Travelt på verkstedet.


Travelt på verkstedet

  
Vålers sogneprest Einar Vannbo med det
fiolette kledet på den nye prekestolen.