Sommeren er over.

Årets sommerutstilling i Uvdal er over, og Ingun Kleppan og jeg dro med leid kassebil og hentet utstillingen. Selv om demontering alltid er enklere enn å sette opp en utstilling, ble det sjauing og lemping, for å fa alt ned fra de to bygningene i det bratte meuseumsterrenget.

Et siste overblikk: Det var morsom å se igjen de to store arbeidene på fritt lerret, og hvor godt de gjorde seg i bingene i det gamle kornmagasinet.

"Klassebilde"


"Ættetavle"

Så var det å få alt ned trange passasjer og bratte trapper.


Det måtte en firehjultrekker til for å kjøre ned, og så kunne vi lempe inn i kassebilen


Vi fikk alt inn og forsvarlig pakket.


Ingun var en god sjåfør!