2024 Broderiprosjektet «Lais», små fortellinger med nål og tråd

Små broderier ca 12 x 12 cm montert på halvlin

     Ambivalens

     Lage siden sist

     Veldig lenge siden sist

     Festtale

     Forhåpningens trapp

    I sin egen verden