Dette er et større prosjekt som går over flere år. SE EGEN SIDE !

Siden 2014 har jeg arbeidet med prosjektet "Convention", med broderi som metode. Arbeidet har form av en ”refil” i tradisjonen med vevde eller broderte friser. Spesielt kjent er det franske Bayeux-teppet, med sin episke fortelling gjengitt i broderi på lin, og som har inspirert flere kunstnere. Dette har vært den fremste inspirasjonen i mitt arbeid. Jeg har villet undersøke hvordan jeg aktivisere dette formatet med et tema som opptar meg, og ved å tegne med nål og tråd.

”Convention” og er bygget opp som en samling, der kvinner fra forskjellige tider møtes. Broderi som uttrykk, er i stor grad assosiert til den kvinnelige sfære. Bunnmaterialet jeg syr på, er satt sammen av elementer fra brukte tekstiler fra hverdagslivet – med forbindelse til konvensjonene rundt tradisjonens kvinnelige domene.

Til hver person syr jeg inn navn, årstall og en kort forklaring. Selv om det er en del norske nevn, er dette ikke noe spesielt norsk tema, og tekstene er på engelsk. For utdypende biografier og opplysninger om arbeidet, skal det etableres en blogg.

x

 

 

 

 

Jeg har forlatt vinteren og nyter min favorittutsikt, Middelhavet ved Costa del Azahar, Spania, og ser tilbake på en travel vinter.

"Playa del Moro", akryl på papir.

Glimt fra utstilingen i Trysil kunstforening i februar sammen med Ingema Hoff, skulptur og Ingun Kleppan, smykker:

Årets sommerutstilling i Uvdal er over, og Ingun Kleppan og jeg dro med leid kassebil og hentet utstillingen. Selv om demontering alltid er enklere enn å sette opp en utstilling, ble det sjauing og lemping, for å fa alt ned fra de to bygningene i det bratte meuseumsterrenget.

Et siste overblikk: Det var morsom å se igjen de to store arbeidene på fritt lerret, og hvor godt de gjorde seg i bingene i det gamle kornmagasinet.

"Klassebilde"


"Ættetavle"

Så var det å få alt ned trange passasjer og bratte trapper.


Det måtte en firehjultrekker til for å kjøre ned, og så kunne vi lempe inn i kassebilen


Vi fikk alt inn og forsvarlig pakket.


Ingun var en god sjåfør!

Etter at utstillingen i Uvdal var vel på plass, var det å konsentrere seg om bestillingen på  prekestolkleder i grønt, hvit og rødt til den nye kirken i Våler, til erstatning for de som gikk tapt da den gamle kirken brant i  pinsen 2009. Jeg laget alle tekstilene til den gamle kirken. Heldigvis ble alle de fire messehaglene reddet. Men de fire antependiene gikk tapt, likeså tre av prekstolkledene. Bare det fiolette ble berget, da det hang framme i kirken på grunn av en begravelse.

Så da jeg ble bedt om å lage nye kleder, hadde jeg det fiolette å se etter for å kunne rekonstruere serien. Jeg så fort at designet på serien egnet seg svært godt til det nye bygget. Men jeg valgte en liten endring på kristogrammet for å markere at det var nye kleder.

De tre kledene ble levert 28.juni.

Travelt på verkstedet.


Travelt på verkstedet

  
Vålers sogneprest Einar Vannbo med det
fiolette kledet på den nye prekestolen.

Gruppe Taiga er sommerens utstillere på Uvdal bygdetun i Numedalen. Hovedattraksjonen her er Uvdal stavkirke. Harriet Backer trivdes her og har malt motiver fra interiøret og eksteriøret. Se også vår blog kunstnergruppataiga.blogspot.no

Sesongåpning var i pinsen, og i Kristi Himmelfartshelgen reiste vi opp med arbeidene våre. Det ble to utstillinger av det, den ene i Kormagasinet, den andre i Grønflåtåstugu. Her viser vi installasjonen "På tiden reise - stoppested Uvdal". Jeg viser dessuten akvareller i Skolestua.

I uke 30 arrangeres årets Middelalderdager. Da skal bl.a. kunsthistorikeren Gunnar Danbolt holde foredrag om Harriet Backer.

Uvdal stavkirke


Museet med Kornkammeret øverst til høyre og Grønflåtåstugu til venstra bak stabburet.


Grønflåtastugu, der vi viser et utvalg fra prosjektet På tidens reise i overetasjen

Det var spennende å sette fire utvalgte stoler inn i dette lavloftede, men staselige rommet. Stolene er høyseter til ære for store historiske kvinner. Vi valgte Harriet Backer, med hennes tilhørighet til Uvdal, Camilla Collett, en annen storhet fra 1800-tallet. Så valgte vi to skikkelser fra middelalderen, stavkirkens tidsalder, den hellige Birgitta av Vadstena og dronning Margrete 1.


I det praktfulle framskapet fulgte vi opp kronemotivet med kroner i sølv, keramikk, tekstil m.m.

Kornmagasinet

Serien "Ser deg", akryl på lerret, fikk plass i gangen i overetasjen.

"Klassebilde", akryl på fritt lerret,  fikk akkurat plass i en av kornbingene.


Østens kunst og kultur har interessert meg lenge. Min første Kinatur gikk i 1979. Siden har det blitt mange reiser, bl.a. to ganger med oppdrag for Kinareiser a/s for å levere tegninger til deres publikasjoner. Naturen har alltid inspirert meg, både i bilder og design. I kinesisk kunst fant jeg en interessant måte å bruke naturelementer på. Jeg fant også at den tradisjonelle måten å montere bilder på var interessant for mine tekstilbilder. Jeg ble også fascinert av de kinesiske drakene, av bruken av faner og flagg, og hvordan monumentale tekstiler ble brukt i templer og andre offentlige rom.

1982 Milde vinder 1”Milde vinder” 1982
Del 1 av bildeserie på 5 deler.
Stofftrykk, maling, 100 x 200 cm, oppspent på blindramme med kantlist.
Eier, Åkershagan Opplærings- og Aktivitetessenter, Stange

1985 Drakefest

”Drakefest” 1985
Stofftrykk, maling. To lag. Påsatte endestykker på øvre lag, 130 x 175 cm.
Under, detalj

1985 Drakefest detalj 1

 

1985 Draker med vimpel

”Draker med vimpel” 1985
Stofftrykk., maling. To deler. 230 x 140 cm.
Eier, Jotunhaugen sykehjem, Elverum

1985 Maskeradefane

”Maskeradefane” 1985
Stofftrykk, maling, 200 x 70 cm + stenger.

1985 Solvervsfane

”Solvervsfane” 1985
Stofftrykk, maling 200 x 60 cm + stenger.
Vist bla. på utstillingen “Dessin Textile Scandinave 1950-1985”, Museet for stofftrykk, Mulhouse, Frankrike 1986.

1985 Høstlig hilsen Klevfos beh

"Høstlig hilsen" 1985
Stofftrykk, maling, tre lag 165 x 165 cm + stenger
Her vist som installasjon i Klevofs Industrimuseum 1990

1986 Prosesjon beh

"Prosesjon" 1986
Utendørs installasjon, utstillingen "I Luft", Larvik 1986
Stofftrykk, søm, trespiler
Under, enkeltfigurer

Figur Krage 1 kopi

Figur Seil 2 1

Figur Ligende Skjold 2 1

Figur Kappe opp bak

1986 Vimpel drake og masker

”Vimpel med drake og masker” 1986
Stofftrykk, maling, to lag, 130 115 cm.
Under, detalj

1986 Vimpel drake og masker detalj

 

1986 Vimpel med masker og ruter

”Vimpel med masker og ruter” 1986
Stofftrykk, maling, to lag, 130 x 90 cm.
Eier, Åsbygda barneskole i Stange
Under, detalj

1986 Vimpel med masker og ruter detalj

 

1986 Vind og vann

”Vind og vann” 1986
Stofftrykk, maling, 7 elementer i to lag, 130 x 225 cm

1987 Kveldsroer 1

"Kveldsroer 1" 1987
Stofftrykk, maling, påmonterte endestykker, 71 x 54 cm

1987 Kveldsroer 2

"Kveldsroer 2" 1987
Stofftrykk, maling, søm, påmonterte endestykker 79 x 70 cm

Flagginstallasjon del 1

"Flagginstallasjon" del 1og 2 1990
Installasjon, utstillingen "Kraft", Klevfos Industrismuseum, Løten 1990
Eier, Klevfos Industrimuseum

Flagginstallasjon 9 red

Fem-meteren kopi

"Fem-meteren" 1990
Stofftrykk, søm, 500 x 130 cm
Installasjon, utstillingen "Kraft", Klevfos Industrimsueum