Ny side: Tredimensjonalt

Denne siden omfatter installasjonsprosjekter og objekter i tekstil og fiber. Tredimensjonalt arbeid gir muligheter til utradisjonell bruk materialer og teknikker, muligheter til å tøye konvensjoner, og til å benytte ”found objects". Det gir også muligheter til å utforske andre materialer enn de jeg vanligvis bruker. Jeg arbeider som regel prosjektrettet i dette området. Det er relatert til utstillinger eller andre eksterne arrangementer, eller det er personlige konsepter. Dermed forholder det seg deg til et tidsløp. Området er ordnet kronologisk, med det eldste nederst og det nyeste øverst.

Som oppstart av siden, legger jeg først inn det nyeste - installasjonen ”På tiden reise” og det eldste – arbeidet med tekstilrelieffer, så tredimensjonale former i tekstil og papir. Så skal resten fylles ut etter hvert.