Et travelt år har gått

2020 ble et spesielt år for oss alle. For meg var det er godt arbeidsår.

Våren og sommeren ble brukt til å gjøre ferdig det store tekstilarbeidet "Convention"

Til prosjektet lager jeg nå en katalog med beskrivelse av arbeidet og biografier over alle kvinnene som er gjengitt. Jeg har fått produksjonsstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Stiftelsen Fritt Ord, og samarbeidet med grafisk designer Tom Thoresen går radig framover. Katalogen illustreres med skisser fra prosjektet.

Filmpioner Alice Gui
Razia Sultan
Amina ac Zaria