Temaer

Jeg arbeider i prosjektlinjer som omfatter forskjellige teamer. De kan gå parallelt, og kan strekke seg over flere år, og utvikles i forskjellige materialer og teknikker. Å bearbeide et tema i forskjellige teknikker, gir meg  muligheter til å utvide ideene. En arbeidsmåte kan også gi impulser til en annen.

TEMA "VÅR YTTERSTE HUD"

Vår ytterste hud er huset, som omslutter oss, som vi søker inn i, vår ytterste beskyttelse. I mine bilder er husene metafor for mennesker. De kan stå alene som personligheter, eller de søker sammen i fellesskap, i grupper eller par som støtter hverandre , mennesker som hører sammen. Så kan hvert hus ha sitt uttrykk, sin farge, sin sammenheng, slik hvert menneske har det. Men husformen gir også grunnlag for arbeid med farge, form og komposisjon.

Disse husene kan være lukket eller ha antydede dører og vinduer. Når jeg stiller dem ut, blir de gjerne  supplert av motivkretsen "Ser deg" - ansikter i småformater. Mens husformene peker mot beskyttelse, tilbaketrekking, titter ansiktene fram og ser på oss. De antyder det menneskelige innenfor den ytterste huden.

1.3 Oker og fiolett red   

"Vi to", akryl på mdf-plate 24 x 33 cm

   Duo               - Femgruppe

"Duo", akvarell 17 x 20 cm

"Familie", akvarell, 17 x 20 cm

"Samråd", akryl på lerret, 80 x 100 cm

Forventningen

TEMA "SER DEG"

- Ser deg for nett 

"Ser deg", akryl på høyt lerret 20 x 20 cm

- Titt ut Trio 1 for nett

"Titt ut", trio, akryl på lerret i ramme, 28 x 55 cm

Arneberg Klassebilde

"Klassebilde", akryl på fritt lerret, 145 x 190 cm

TEMA "VIND OG VANN"

- Vind og vann

"Vind og vann", sjablongmaleri på tekstil 7 deler, 130 x 255 cm

- Drakefest

"Drakefest", sjablongmaleri på tekstil 2 deler, 130 x 175 cm

- Sommervind  

"Sommervind", akryl på lerret, 40 x 50 cm

- Værfast for nett   Værfast", tegning med akvarell, 30x34cm

- Østavind red   "Østavind" akryl på lerret 24 x 33 cm

TEMA "SKOGLANDET"

Taiga-notater

- Fururabbe soloppgang red  

"Fururabbe", akryl på lerret 24 x 33 cm

- Høstglød red

"Høstglød", akryl på lerret 50 x 65 cm