Monthly Archives: januar 2016

Denne siden omfatter installasjonsprosjekter og objekter i tekstil og fiber. Tredimensjonalt arbeid gir muligheter til utradisjonell bruk materialer og teknikker, muligheter til å tøye konvensjoner, og til å benytte ”found objects". Det gir også muligheter til å utforske andre materialer enn de jeg vanligvis bruker. Jeg arbeider som regel prosjektrettet i dette området. Det er relatert til utstillinger eller andre eksterne arrangementer, eller det er personlige konsepter. Dermed forholder det seg deg til et tidsløp. Området er ordnet kronologisk, med det eldste nederst og det nyeste øverst.

Som oppstart av siden, legger jeg først inn det nyeste - installasjonen ”På tiden reise” og det eldste – arbeidet med tekstilrelieffer, så tredimensjonale former i tekstil og papir. Så skal resten fylles ut etter hvert.

Tegninger er tema for danges ny side. Tegning ligger til grunn for det aller meste. Skissearbeid må til i prosessen mot større prosjekter. Det er med tegningen at hele mitt kunstnerliv startet. Og den har aldri forlatt meg. Parallelt med alt annet jeg gjør, tegner jeg. Jeg har hatt flere tegneoppdrag med bestemte krav til innhold og produksjon. Men for det meste tegner jeg på fritt grunnlag. I tegningen kan jeg notere raske inntrykk med blyant, penn eller pastellkritt. Og i tegningen kan jeg uttrykke frie assosiasjoner.

Jeg arbeider i prosjektlinjer og beveger meg innen forskjellige temaer, teknikker og materialer. Linjene kan gå over flere år. Temaene kan bearbeides i forskjellige teknikker. Til nå har jeg lagt inn temaene, "Ser deg", "Vår ytterste hud", "Vind og vann" og "Skoglandet". De er utarbeidet i akrylmaleri, akvarell, tegning og tekstil.